Profil HT Solution

HT Solution je slovenská softvérová IT spoločnosť zaoberajúca sa vývojom, predajom a implementáciou vlastného produktu - podnikového informačného systému eso/es.

 

Spoločnosť vznikla v roku 2006. Odkúpila projekt eso/es od spoločnosti Siemens, vrátane vývojárov. S projektom eso/es sú spojené vyše 23-ročné skúsenosti jeho vývoja a implementácie v priemysle. Najskôr v rámci veľkej slovenskej spoločnosti, neskôr v nadnárodnej korporácii.


Sídlo firmy je v Bratislave v Digital parku. Ďalšie vývojové pracovisko sa nachádza v Dolnom Kubíne.


HT Solution disponuje špičkovými vývojármi a konzultantmi. Stabilný tím ľudí využíva svoje skúsenosti z množstva doteraz absolvovaných projektov. Spoločnosť naďalej dbá o zvyšovanie odbornosti a know-how svojich zamestnancov.


Produkty HT Solution patria medzi technologickú špičku. Vysokou prioritou je ich neustále vylepšovanie a rozvoj. Dokumentujú to skvelé referencie aj vo veľkých nadnárodných spoločnostiach. Tu sa naplno môže uplatniť spoľahlivá a výkonná technológia, pripravená na éru Cloud Computing a virtualizácie, multijazyková, podporujúca rôzne legislatívy a kooperáciu sesterských subjektov.

 

Ambíciou HT Solution je pomôcť zákazníkom zvyšovať "IQ ich podniku". Optimalizácia zásob, riadené sklady (WMS), či moderné metódy plánovania výroby (MRP, CRP, Kanban, Supermarket), manažérske dashboardy sú vždy témami pri zavádzaní informačných systémov eso/es. Výsledkom je štíhla výroba, vyššia produktivita práce. Kvalitnejšie podklady pre riadenie podniku poskytuje analytický nástroj eso/Discovery postavený na veľmi výkonnej in memory technológii.


HT Solution je pružná a zákaznícky orientovaná spoločnosť. K svojim projektom a zákazníkom pristupuje prísne individuálne a podporuje tak ich špecifiká. Potrpí si na spokojnosť zákazníkov. Tá je základnou prioritou spoločnosti. Má zaujímavé referenčné portfólio.


Poznámka: Registrovaný názov aplikácie eso/es je eso/enterprise solution.

Fakty a čísla, alebo 25 rokov s esom v rukáve...

 • Projekt eso začal v lete roku 1992, pred 25 rokmi.
   
 • Prvý veľký zákazník začal používať eso v roku 1994, pred 23 rokmi. Používa ho do dnes, i keď aplikácia je samozrejme k nepoznaniu.
   
 • HT Solution bola založená v roku 2006, pred 11 rokmi.
   
 • Rok 2016 bol obchodne najúspešnejším rokom HT Solution. Systém eso/es si zakúpilo najviac nových zákazníkov.
   
 • Za posledný rok sa zvýšila vývojová kapacita firmy o 60%. Viac energie dáva do razantnejšieho rozvoja aplikácie.
   
 • S eso/es denne pracuje okolo 5000 používateľov v 90 podnikoch a v 6 štátoch. Neustále pribúdajú noví.

Príbeh eso/es

Príbeh HT Solution1992

HT Computers a.s., v tom čase jedna z najväčších slovenských IT spoločností, sa rozhodla vyvinúť vlastnú podnikovú aplikáciu. Tak vzniklo ESO/400 Software (ESO/400), predchodca eso/es. Robustné a spoľahlivé riešenie bolo určené špeciálne pre platformu OS/400.

 

1993

ESO/400 začalo fungovať ako interný IS v HT Computers. Následne bolo implementované v menšej obchodnej spoločnosti.

 

1994

Podpis kontraktu na implementáciu ESO/400 s prvým veľkým výrobným podnikom SHP Harmanec. Postupne po finančných a logistických moduloch bol dodaný aj modul TPV a riadenia výroby. Mimochodom, eso/es v podniku funguje dodnes.

 

1995

ESO/400 bolo úspešne implementované v niekoľkých desiatkach spoločností na Slovensku a v Českej republike. Na vtedajšiu dobu riešenie vynikalo najmä stabilitou a vysokou úrovňou pokrytia výrobných procesov v podnikoch.

 

1999 - 2003

Vývoj novej ERP aplikácie pre riadenie podnikov. Názov eso/enterprise solution (eso/es). Na vývoji participovala aj spoločnosť IBM. Hlavnými atribútmi projektu boli nezávislosť technológie od platformy (hardvéru alebo operačného systému), využitie dovtedajších skúseností s ESO/400 a synergia vývojového tímu eso a skúseností IBM.

 

2002

Začiatok pilotnej implementácia nového eso/es. Od 1. januára 2003 fungovalo riešenie v produkčnej prevádzke vo veľkej distribučnej spoločnosti Italmarket Slovakia, kde k spokojnosti funguje dodnes.

 

2004 - 2006

Funkcionalita podnikového informačného systému eso/es bola postupne rozširovaná a implementovaná v niekoľkých desiatkach podnikov. Medzi nimi boli napríklad Prima banka Slovensko, mäsokombinát PM Zbrojníky, Tatranská mliekareň, Zetor Tractors alebo ZSNP. 

 

2005

Siemens kúpil spoločnosť HT Computers a teda aj projekt eso/es. Projekt obohatili skúsenosti a know-how nadnárodného koncernu.

 

2006

Založenie HT Solution s.r.o. a odkúpenie projektu eso/es od Siemensu. Spolu s duševným vlastníctvom prešli do HT Solution aj všetci pracovníci Siemensu z oddelenia eso. HT Solution prevzal všetkých vtedajších zákazníkov. HT Solution ďalej vyvíja a predáva ERP eso/es.

 

2007

K zákazníkom podnikového IS eso/es pribudli významné podniky, ktoré používali pôvodné ESO/400. Napríklad holding SHP Group a podniky patriace do skupiny HTC. HT Solution významne zvýšilo svoj podiel na Slovenskom trhu biznis aplikácií v potravinárskom segmente dodávkou riešenia do Mecom Group, Berto a NordSvit.

 

2009

HT Solution podpísal kontrakt na dodávku ERP eso/es s troma mäsokombinátmi v Maďarskej republike, ktoré sa následne konsolidovali do jedného právneho subjektu. Implementovanie podnikových systémov eso/es do troch výrobných centier so spoločnou logistikou. Na trh bol uvedený manažérsky informačný systém mis/enterprise solution (mis/es) a následne ho implementoval v pilotných projektoch.

 

2010

HT Solution vyvinul modul CRM. Ovládanie podnikové systému eso/es prešlo optimalizáciou na ovládanie "ani jeden klik navyše".

 

2011

HT Solution pripravil eso/es v ruskej jazykovej mutácii a s podporou náročnej ukrajinskej legislatívy. Predaj eso/es do potravinárskych podnikov aj v Českej republike. Dodávka projektov riadených skladov s riešením eso/WMS

 

2012

Redizajn a zvýšenie ergonómie používateľského prostredia eso/es. Vyvinutie a implementácia Mobile CRM riešenia eso/eCRM pre Android platformu. Príprava jazykovej mutácie a legislatívy platnej v Chorvátsku. Dodávka podnikového IS pre prvý chorvátsky podnik. Vytvorenie funkcionality pre optimálne použitie priemyselných počítačov a vážnych systémov v priemysle.

 

2013

Spustenie modulu eso/retail v sieti obchodov v Chorvátsku. Dopracovanie lepšej podpory pre prácu manažérov s podnikovým IS eso/es. Optimalizácia výpočtu plánu modernými metódami. Podpora procesov štíhlej výroby za pomoci eso/es. Presun podnikového IS eso/es skupiny SHP Group (6 podnikov, 5 štátov, asi 400 používateľov) do dátového centra.

 

2014

Vytvorenie modulu Manažérsky Dashboard. Optimalizácia práce s eso/es, predikcia textu, možnosť nastavenia si vlastných formulárov a podobne.

 

2015

Migrácia tzv. "in house" serverov do privátnych cloudov, a to u mnohých zákazníkov HT Solution. Nová verzia eso/eCRM.

 

2016

HT Solution oslávila 10. výročie svojho vzniku. V roku 2016 získala najviac nových zákazníkov vo svojej histórii. Predovšetkým z priemyslu, ale eso/es sa implementovalo aj v ďalšej banke. Spoločnosť posilnila vývojárske kapacity o 60%. Bol vyvinutý analytický BI nástroj eso/Discovery postavený na modernej a super rýchlej in memory technológii.

Biznis model

Biznis model 

Partneri HT Solution

Spoločnosť Oblasť pôsobenia Produkt / služba
Editel SK s.r.o. EDI, mainly B2B Business Connection
FinStat s.r.o. Portál finančných údajov API na eso/es
Forsys a.s. QR codes Pay & Invoice by square
Hour, s.r.o. Payroll and Human Resources Human
Kodys Slovensko, s.r.o. IT Infrastructure Identifikácia, hardware
IBM Slovensko, spol. s r.o. Licenčný SW DB2, Websphere
Slovak Telekom Cloud Computing Cloud Infrastructure
SWAN Cloud Computing Perpetuus

 

 

Identifikačné údaje

Obchodné meno HT Solution s.r.o.
Sídlo Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO 36700746
IČ DPH SK2022272802

 

Základné údaje o spoločnosti si môžete nájsť aj na Obchodnom registri SR.