Advantages of eso/es

eso/es: AdvantagesVýborná funkcionalita, viac automatizácie, štíhlejšia výroba, vyššia produktivita podniku:

 • Rozsiahla funkcionalita vylepšujúca podnikové procesy v oblasti financií, nákupu a skladov, predaja, expedície, samotnej výroby a jeho riadenia.
 • Pokročilé metódy plánovania MRP, CRP. Podpora Kanban, Supermarket. Prioritizácia výroby a optimalizácia využitia výrobných kapacít.
 • Optimalizácia nákupu a zásob.
 • Riadené sklady (WMS).
 • Automatizovaná expedícia.
 • Prepracovaný zber prevádzkových údajov z výroby.
 • CRM pre obchodných zástupcov synchronizované so základným podnikovým systémom.
 • Ergonomické používateľské prostredie. Žiadna duplicita vstupov, rýchle prehľady, grafy, ganttove diagramy, vlastné prispôsobené formuláre.
 • Výkonný hierarchicky usporiadaný reporting system. Ad Hoc Query Tools, Report Generator, Dashboard systém, rýchly a intuitívny analytický nástroj eso/Discovery pre správne biznis rozhodnutia.
 •  ... a mnoho ďalšieho, pričom aplikáciu neustále vylepšujeme.

 

Špičková technológia:

 • „Cloud ready“ architektúra. Informačný systém eso/es je okamžite pripravený na prácu v dátovom centre s virtuálnym prostredím. Klient eso/des je schopný bez problémov pracovať s aplikáciou eso/es cez Internet.
 • Platformová nezávislosť aplikácie. Podpora Linux, Windows, AIX, OS/400, Solaris.
 • Vysoký výkon. Systém zvláda prácu niekoľkých stoviek používateľov. Trojvrstvová architektúra riešenia umožňuje úspešne nasadiť softvér tak v menšej obchodnej spoločnosti ako aj vo veľkom podniku. Použitie in-memory technológie.
 • Moderný aplikačný základ eso/es (framework) umožňuje jeho rýchly rozvoj.

 

Ľudia:

 • Know-how a skúsenosti stabilného a neustále trénovaného tímu.
 • Komunikatívnosť, ústretovosť a pro-zákaznícka orientácia.

 

Rýchla implementácia s pridanou hodnotou overená 22 ročnou praxou:

 • Overená metodika ktorú neustále vylepšujeme.
 • Skúsení konzultanti pripravení odovzdať svoje know-how.
 • Individuálny prístup ku každému projektu. Schopnosť prispôsobiť eso/es na špecifické procesy či požiadavky zákazníkov. Implementácia eso/es je výlučne vykonávaná konzultantmi majúcimi dosah na vývojárov. Skrátenie doby reakcie na individuálne požiadavky zákazníkov.
 • Prednastavené parametre podľa odvetvia a štátu.
 • Doba implementácie od 2 do 6 mesiacoch aj pri najväčších projektoch.

 

Pružná a rýchla podpora:

 • Variabilita daná vlastným softvérom - rýchlejšie reakcie na požiadavky zákazníkov.
 • Profesionalita a komunikatívnosť konzultantov.
 • Konzultanti majúci na dosah vývojový tím.
 • Nadštandardné individuálne servisné podmienky (SLA).

 

Výborné referencie:

 • Projekty overené 22 ročnou praxou.
 • Spokojní zákazníci z rôznych segmentov a rôznej veľkosti.
 • Spokojní zákazníci aj s eso/es umiestneným v cloude.

eso/es Functionality

Functionality - Information System ERP eso/es 

Product Target

Industry:

 • Food Industry (Meat Industry, Dairy Industry, Non-alcoholic Drinks and Spirits Industry, Frozen Food Industry)
 • Mechanical Engineering
 • Electro Technical Industry
 • Paper Industry
 • Fashion Industry
 • Furniture Manufacturing
 • Chemical Industry
 • Construction Materials
 • Metallurgy
 • Mining Industry
 • Recycling
 • IT.

 

Services and Financial institutions:

 • Sales and distribution companies with different business lines. It is ideal for geographically dispersed companies requiring shops and/or warehouses operating online.
 • Financial institutions. It can enhance basic banking or insurance software. For this purpose are especially suitable the modules: finance, purchasing and storage, sales, BI mis / es, reporting, dashboard, and the like.
 • Special Areas. Worth mentioning are claims trading companies as well as health institutions.

 

ERP eso/es is ideal for mid-size and large enterprises.

 

Corporations. Multinational companies highly appreciate the fact that eso/es is ready to "move to cloud" i.e. they can share a central database and consolidate data easily while working in different languages pursuant different legislation environments and international accounting standards (IAS/IFSR).

 

 

Language versions Supported legislation
Slovak Slovakia
Czech Czech Republic
English Switzerland
Hungarian Hungary
Croatian Croatia
Serbian Bosnia and Herzegovina
Russian Ukraine

 

Information System Implementation

ImplementationImplementácia, alebo aj projekt dodávky informačného systému, zásadne ovplyvňuje mieru naplnenia očakávaní podniku od nového systému. Implementácii eso/es venujeme vysokú pozornosť a samotnú metodiku vylepšujeme už viac ako 22 rokov.  Aktuálne používame princípy projektového radenia  ICB (IPMA Competence Baseline) od spoločnosti IPMA. V prípadoch vývoja na mieru používame agilné metódy riadenia SCRUM a KANBAN.

 

Informačný systém eso/es implementujú výlučne interní konzultanti z HT Solution. Tí sú pripravení odovzdať veľa získaných poznatkov z predchádzajúcich projektov. Majú tiež priamy dosah na vývojárov systému. To vytvára predpoklady pre jeho rýchlejšie a bezproblémovejšie zavedenie, s pokrytím špecifických požiadaviek či podnikových procesov.

 

Fázy projektu dodávky informačného systému eso/es:

 • Zahájenie. Kick-off meeting. Vytvorenie projektového tímu za obe strany. Definovanie harmonogramu projektu.
 • Analýza a návrh. SWOT analýza existujúceho stavu podnikových procesov a potrieb. Dokumentujú sa podnikové procesy, materiálové a komunikačné toky súvisiace s informačným systémom. Identifikujú sa úzke a kritické miesta. Návrh optimalizácie procesov v súlade s cieľmi projektu. Popis vízie ako je možné zlepšiť chod spoločnosti po zavedení eso/es do praxe okamžite, ale aj perspektívne. 
  Výsledkom míľniku je materiál „Cieľový koncept“, podľa ktorého potom prebiehajú ďalšie etapy procesu dodávky informačného systému. Dokument podlieha schváleniu oboch strán.
 • Implementácia. „Customizácia“ riešenia, inštalácia aplikácie, migrácia dát z pôvodného softvéru.
 • Školenia, odovzdávanie, testovanie, pilotná prevádzka.
 • "Go live“. Spustenie eso/es do produkčnej prevádzky po procesoch. Zvýšený dohľad a Hotline podpora.

 

Proces zavedenia ERP eso/es do produkčnej prevádzky netrval dlhšie ako 6 mesiacov ani pri najväčších projektoch.

 

Service and Support

Podpora na eso/es je postavená na skúsených konzultantoch a na servise vlastnej aplikácie priamo z vývojových pracovísk. Tým sa výrazne skracuje reakcia aj na náročnejšie požiadavky zákazníkov. U existujúcich zákazníkoch systému eso/es je jeho podpora hodnotená mimoriadne pozitívne.

 

Service Level Included in Flat-rate:

 • Hotline poradenská služba v trvaní do 15 minút
   
 • Hotline troubleshooting:
  Noncritical problems - Hotline support within working hours
  Critical problems - Continuous hotline support
   
 • Konzultácie a poradenská činnosť v dohodnutom rozsahu
 • Legislation updates
 • New eso/es versions
 • User documentation.

 

The Terms of Service are stipulated in the contract according to the individual needs of each customer.

Techlology Characteristics

Technology Key Words JAVA, J2EE, Swing, IBM WebSphere AS, Android, HTML, SOA, In-memory, etc.
Database IBM DB2
Server - Supported Operating Systems Linux (RedHat, Suse, CentOs, ...), MS Windows Server, OS/400
Client - Supported Operating Systems MS Windows, Linux, OS X
Client PC/Notebook Requirements min. 512 MB RAM, resolution 1366x768, 100 MB HDD free space, min. Windows 7 or Linux, min. Java 1.7
Remote Access Clients can use eso/es on-line over the Internet. No Citrix or Windows Terminal Services needed.
Remote Access Requirements min. 5 Mbit/s for 5 clients, plus 1 Mbit/s for next 10 clients
Communications Options WebServices, RMI, CORBA, EDI, XML, Stored Procedures. To different HW - RS232, TCPIP,  etc.