SK

improved automation
and higher IQ
for your enterprise

eso/es
your industry-proven
business software

eso/Discovery
business analyses
fast and easy

23 years
experience
in industry

INFORMATION SYSTEM eso/es

INFORMATION SYSTEM eso/es

A comprehensive company information system (ERP), which has proved itself in industry. Inventory optimisation, warehouse management, lean production, MRP, CRP, Kanban and a lot more.

BI eso/DISCOVERY

BI eso/DISCOVERY

A simple, intuitive and fast analytical tool for your company’s data. Ready to run right after installation. Unique in-memory technology.

MOBILE eso/eCRM

MOBILE eso/eCRM

This application provides professionals in the field with price lists, discounts, orders, complaints, contacts, daily itineraries, surveys, monitoring, statistics, etc. Synchronised with ERP eso/es.

Process OPTIMISATION

Process OPTIMISATION

Our experts analyse enterprise processes, identify bottlenecks and increase automation level while introducing lean manufacturing principles. We have been around for over 20 years.

Try managerial DASHBOARDS with eso/es

Try managerial DASHBOARDS with eso/es

In eso/es Dashboard you can see all you need to know about the current situation in your company. At a glance and the way you like it. When making decisions you no longer need to search for the relevant information in different parts of complex applications.

New Inventory OPTIMISATION in eso/es

New Inventory OPTIMISATION in eso/es

Your eso/es optimises inventory levels reducing the volume of tied-up capital, calculating the ideal volume of safety stock, and simulating alternative methods for stock level management. It can also tell you exactly how much capital you have untied.

Custom Forms in eso/es. Make your System even easier.

Custom Forms in eso/es. Make your System even easier.

You can edit any eso/es form to meet your own needs. Making forms simpler makes data input faster and more accurate. The result is increased system productivity. Forms can be edited for individuals, groups, or for the whole company.

With eso/es your business can be in the cloud within 8 hours

With eso/es your business can be in the cloud within 8 hours

The SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group), a multinational company doing business in the pulp and paper industry, smoothly moved its eso/es information system into TelekomCloud in just eight hours.

Project eso/es is inspired by INDUSTRY 4.0

Project eso/es is inspired by INDUSTRY 4.0

Expanded automation and increased company IQ has been HT Solution’s mantra for several years. By developing and implementing eso/es we help you to improve and optimise your business processes and to bring your system closer to the production facilities.

eso/es hot news now with fast in-memory technology

eso/es hot news now with fast in-memory technology

Smart businesses require more information to work fast and efficiently, but also to keep growing and improving. The challenge is not just to collect data, but to analyse and process it. HT Solution has equipped eso/es with "in-memory" technology.

Implementácia informačného systému eso/es v Ryba Košice, s.r.o.

Implementácia informačného systému eso/es v Ryba Košice, s.r.o.

HT Solution začal implementáciu biznis systému eso/es u tradičného výrobcu mrazených a chladených rybacích produktov Ryba Košice. Cieľom projektu je vyššia automatizácia firmy, optimalizácia podnikových procesov podľa predstáv manažmentu firmy a využitie rôznych synergií v rámci sesterskej skupiny podnikov. V rámci projektu budú dodané aj moduly eso/WMS a eso/eCRM.

12.06.2017
Monitoring výkonu výrobných liniek v business software eso/es

Monitoring výkonu výrobných liniek v business software eso/es

Spoločnosť SHP Harmanec a.s. úspešne nasadila vo svojom informačnom systéme eso/es monitoring výkonu a rýchlosti jednotlivých výrobných liniek. Jedným z výstupov sú špeciálne grafy aj so štatistickým vyhodnotením rôznych ukazovateľov.  Okrem iného, monitoring slúži na kontrolu dodržiavania predpísaného technologického taktu výrobnej linky a hodnotenie jej obsluhy.

26.04.2017
Elektronická evidencia tržieb (EET) platná v Českej republike v eso/es pripravená

Elektronická evidencia tržieb (EET) platná v Českej republike v eso/es pripravená

Online registrácia tržieb je spôsob ich evidencie, kedy sú údaje o každej transakcii obchodníka online posielané na portál príslušnej štátnej finančnej správy. Aplikácia eso/es po registrácii platby vytlačí daňový doklad aj s identifikačným kódom a to v súlade s platnou legislatívou Českej republiky. Obdobnú funkcionalitu eso/es poskytuje pre chorvátskych klientov už niekoľko rokov.

20.02.2017
Nový eso/eShop pre efektívnejší B2B

Nový eso/eShop pre efektívnejší B2B

Biznis softvér eso/es má úplne nový moderný B2B modul. Webová aplikácia umožňuje vašim obchodným partnerom pohodlne, jednoducho a rýchlo nakupovať im určené produkty cez Internet. Vo svojich cenách a samozrejme s reálnym stavom na sklade. Nie sú potrebné žiadne dodatočné prepájanie eShopu so základným podnikovým informačným systémom. Aplikáciu prispôsobíme podľa vášho dizajn manuálu.

26.01.2017
Biznis softvér eso/es komunikuje s finančným portálom FinStat

Biznis softvér eso/es komunikuje s finančným portálom FinStat

Najnovšia aktualizácia eso/es prinesie používateľom online prepojenie číselníka partnerov v eso/es s finančným portálom spoločnosti FinStat. Pri práci s dodávateľmi či odberateľmi v systéme eso/es tak bude možné si kedykoľvek kontrolovať finančné zdravie obchodných partnerov a ich základné finančné výsledky. Pridanou hodnotou je tiež automatické napĺňanie identifikačných údajov pri zakladaní nových partnerov v eso/es.

12.01.2017
The best year in the history of HT Solution

The best year in the history of HT Solution

V roku 2016 HT Solution získal najviac nových zákazníkov. Medzi nimi napríklad HB Steel, Vijofel, ZSNP Trade, Emineo Industrial či Sberbank Slovensko. Veľa projektov smerovalo aj k vyššej automatizácii procesov u existujúcich zákazníkov. Tržby za produkt eso/es vzrástli o 25%. Tím vývojárov sa posilnil o 60%. Vyvinul eso/Discovery a implementoval eso/es podľa švajčiarskej legislatívy. Ďakujeme všetkým našim zákazníkom.

31.12.2016
Max Sport runs eso/es

Max Sport runs eso/es

Pre ERP eso/es sa rozhodol slovenský výrobca doplnkov výživy. Max Sport sa špecializuje na vývoj, výrobu a predaj kvalitných doplnkov výživy určených pre širokú športujúcu verejnosť. V spojení s technológmi, fyziológmi, športovcami a odborníkmi na výživu vyrába kvalitné a zároveň cenovo dostupné produkty pre každého. Filozofia MAX SPORT je postavená na troch pilieroch - kvalita, chuť a cena. 

19.05.2016
Ozeta Neo to get eso/es to the Cloud

Ozeta Neo to get eso/es to the Cloud

The necessity to increase productivity, optimize inventory, and use modern production planning methods were the main reasons for Ozeta Neo to decide to replace its old IS with eso/es. When choosing a new information system, Ozeta Neo was looking for a more versatile system that could more efficiently and easily adapt to changes and novelties and take new settings.

17.01.2014